Senior 60+

På grunda av rådande situation med covid 19 kör vi inga seniorpass för tillfället! Vi avvaktar utvecklingen och ser om vi kan köra i gång då läget stabiliserar sig.

Vi kör seniorträning utformad så alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar.